Снимки от обекта


фундаментна плоча
фундаментна плоча
фундаментна плоча
фундаментна плоча
преди да започне строителството
кофраж, армировка и бетон - стени, колони и шайби сутерен и до кота +0.00
кофраж, армировка и бетон - стени, колони и шайби сутерен и до кота +0.00
кофраж, армировка и бетон - стени, колони и шайби сутерен и до кота +0.00
изолация стени с фундалин
общ изглед
изглед
общ изглед
изглед
изглед
кофраж и армировка колони, греди и плоча на кота +0.00 - над гаражи /паркоместа/ 15.10.08 г.
15 FROM 46 PHOTOS