Актуалните ни предложения за продажби


Етаж Обект Вид обект Изложение
/спрямо
вход обект/
Етаж Обект
ЗП мазе
кв.м.
ЗП с вкл.общи части
кв.м.
Крайна цена
лв
Крайна цена
Евро
вкл./без ДДС
сутерен паркомясто 1 паркомясто - - - - 73,16 19 010,67 9 720,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 2 паркомясто - - - - 63,49 16 499,38 8 436,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 3 паркомясто - - - - 52,43 13 624,31 6 966,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 4 паркомясто - - - - 63,36 16 464,18 8 418,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 5 паркомясто - - - - 59,82 15 542,98 7 947,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 6 паркомясто - - - - 34,55 ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН вкл.ДДС
сутерен паркомясто 7 паркомясто - - - - 34,90 9 071,14 4 638,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 8 паркомясто - - - - 39,97 10 385,46 5 310,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 9 паркомясто - - - - 40,64 10 561,48 5 400,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 10 паркомясто - - - - 36,74 9 546,41 4 881,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 11 паркомясто - - - - 40,24 10 455,87 5 346,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 12 паркомясто - - - - 53,74 13 964,62 7 140,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 13 паркомясто - - - - 59,21 15 384,56 7 866,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 14 паркомясто - - - - 52,39 13 612,58 6 960,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 15 паркомясто - - - - 59,62 15 490,17 7 920,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 16 паркомясто - - - - 67,74 17 602,47 9 000,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 17 паркомясто - - - - 71,14 18 482,59
9 450,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 18 паркомясто - - - - 59,27 15 402,16 7 875,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 19 паркомясто - - - - 70,56 18 335,91 9 375,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 20 паркомясто - - - - 51,71 13 436,55 6 870,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 21 паркомясто - - - - 53,74 13 964,63 7 140,00 вкл.ДДС
сутерен паркомясто 22 паркомясто - - - - 50,13 13 025,83 6 660,00 вкл.ДДС
партер магазин 1 магазин север-изток - - - 76,47 97 215,51 49 705,50 без ДДС
партер магазин 2 магазин север - - - 76,15 96 808,70 49 497,50 без ДДС
партер магазин 3 магазин север-запад - - - 119,98 152 529,31 77 987,00 без ДДС
партер магазин 4 магазин север-изток - - - 62,86 79 913,26 40 859,00 без ДДС
партер магазин 5 магазин север - - - 62,39 79 315,75 40 553,50 без ДДС
партер магазин 6 магазин север-запад - - - 61,71 78 451,28 40 111,50 без ДДС
1-ви жил.етаж фитнес фитнес изток-юг-запад - - - 112,34 109 858,97 56 170,00 без ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 1, килер 3-стаен запад-север-
изток-юг
- - 0,00 139,76 114 805,66 58 699,20 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 2, мазе 2 3-стаен юг-изток сутерен мазе 2 5,05 114,53 92 401,43 47 244,10 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 3, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 69 297,40 35 431,20 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 4, мазе 4 3-стаен запад-юг сутерен мазе 4 5,05 117,02 94 446,84 48 289,90 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 5, мазе 5 2-стаен запад-юг сутерен мазе 5 4,20 83,04 66 816,63 34 162,80 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 6, мазе 6 2-стаен север-запад сутерен мазе 6 4,95 101,14 81 435,48 41 637,30 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 7, мазе 7 2-стаен север-изток сутерен мазе 7 4,80 82,40 66 091,41 33 792,00 вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 8, мазе 8 2-стаен север-запад сутерен мазе 8 4,70 71,44 ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН вкл.ДДС
1-ви жил.етаж апартамент 9, мазе 9 2-стаен север-изток сутерен мазе 9 4,70 71,34 ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 10, килер 3-стаен запад-север-
изток-юг
- - 0,00 139,76 114 805,27 58 699,60 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 11, мазе 11 3-стаен юг-изток сутерен мазе 11 4,55 113,95 92 091,23 47 085,50 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 12, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 69 297,40 35 431,20 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 13, мазе 13 3-стаен изток-юг-
запад
сутерен мазе 13 4,66 122,82 99 340,91 50 792,20 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 14, мазе 14 3-стаен запад-юг сутерен мазе 14 4,66 116,56 94 198,64 48 163,00 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 15, мазе 15 2-стаен запад-юг сутерен мазе 15 4,66 83,58 67 107,27 34 311,40 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 16, мазе 16 2-стаен север-запад сутерен мазе 16 4,66 100,80 81 252,61 41 543,80 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 17, мазе 17 2-стаен север-изток сутерен мазе 17 4,34 81,86 65 800,77 33 643,40 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 18, мазе 18 2-стаен север-запад сутерен мазе 18 4,34 71,02 56 896,27 29 090,60 вкл.ДДС
2-ри жил.етаж апартамент 19, мазе 19 2-стаен север-изток сутерен мазе 19 4,70 71,34 57 039,43 29 163,80 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж ателие 20, килер 3-стаен /ателие/ запад-север-
изток-юг
- - 0,00 139,76 114 805,66 58 699,20 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 21, мазе 21 3-стаен юг-изток сутерен мазе 21 4,70 114,12 92 181,01 47 131,40 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 22, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 ЗАПАЗЕН ЗАПАЗЕН
вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 23, мазе 23 3-стаен изток-юг-
запад
сутерен мазе 23 6,43 124,89 100 452,80 51 360,70 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 24, мазе 24 3-стаен запад-юг сутерен мазе 24 5,62 117,69 94 807,69 48 474,40 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 25, мазе 25 2-стаен запад-юг сутерен мазе 25 5,62 84,70 ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 26, мазе 26 2-стаен север-запад сутерен мазе 26 6,31 102,73 82 289,40 42 073,90 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 27, мазе 27 2-стаен север-изток сутерен мазе 27 6,31 84,16 67 035,10 34 274,50 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 28, мазе 28 2-стаен север-запад сутерен мазе 28 6,31 73,32 58 130,59 29 721,70 вкл.ДДС
3-ти жил.етаж апартамент 29, мазе 29 2-стаен север-изток сутерен мазе 29 6,31 73,22 ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 30, мазе 30 3-стаен юг-изток сутерен мазе 30 6,31 116,00 93 190,02 47 647,30 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 31, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 69 297,40 35 431,20 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 32, мазе 32 3-стаен изток-юг-
запад
сутерен мазе 32 6,31 124,75 ЗАПАЗЕН
ЗАПАЗЕН
вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 33, мазе 33 3-стаен запад-юг сутерен мазе 33 6,56 118,78 95 390,52 48 772,40 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 34, мазе 34 2-стаен запад-юг сутерен мазе 34 5,61 84,69 67 703,21 34 616,10 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 35, мазе 35 2-стаен север-запад сутерен мазе 35 5,96 102,32 82 068,97 41 961,20 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 36, мазе 36 2-стаен север-изток сутерен мазе 36 5,96 83,76 66 822,89 34 166,00 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 37, мазе 37 2-стаен север-запад сутерен мазе 37 5,75 72,66 57 774,63 29 539,70 вкл.ДДС
4-ти жил.етаж апартамент 38, мазе 38 2-стаен север-изток сутерен мазе 38 5,64 115,20 92 755,63 47 425,20 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 39, мазе 39 3-стаен /ателие/ юг-изток сутерен мазе 39 5,51 115,07 92 692,06 47 392,70 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж апартамент 40, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 69 297,40 35 431,20 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж апартамент 41, мазе 41 3-стаен изток-юг-
запад
сутерен мазе 41 5,53 123,83 99 881,30 51 068,50 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж апартамент 42, мазе 42 3-стаен запад-юг сутерен мазе 42 5,72 117,80 94 864,80 48 503,60 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 43, мазе 43 2-стаен /ателие/ запад-юг сутерен мазе 43 4,70 83,63 67 135,04 34 325,60 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 44, мазе 1 2-стаен /ателие/ север-запад сутерен мазе 1 5,05 101,25 81 492,59 41 666,50 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 45, мазе 3 2-стаен /ателие/ север-изток сутерен мазе 3 5,05 82,69 66 246,50 33 871,30 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 46, мазе 10 2-стаен /ателие/ север-запад сутерен мазе 10 4,70 71,44 57 121,58 29 205,80 вкл.ДДС
5-ти жил.етаж ателие 47, мазе 12 2-стаен /ателие/ север-изток сутерен мазе 12 4,58 113,96 92 089,47 47 084,60 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж ателие 48, мазе 20 3-стаен /ателие/ юг-изток сутерен мазе 20 4,70 114,12 92 181,01 47 131,40 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж апартамент 49, килер 2-стаен изток-юг - - 0,00 84,36 69 297,40 35 431,20 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж апартамент 50, мазе 22 2-стаен изток-юг-
запад
сутерен мазе 22 6,48 124,94 100 477,25 51 373,20 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж апартамент 51, мазе 31 3-стаен запад-юг сутерен мазе 31 6,31 118,49 95 235,43 48693,10 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж ателие 52, мазе 40 2-стаен /ателие/ запад-юг-
север
сутерен мазе 40 5,40 170,18 137 998,67 70 557,60 вкл.ДДС
6-ти жил.етаж ателие 53, килер 2-стаен /ателие/ север-изток - - 0,00 144,64 118 814,33 60 748,80 вкл.ДДС
7-ми жил.етаж апартамент 54, килер 2-стаен изток-юг-
запад
- - 0,00 100,13 82 251,65 42 054,60 вкл.ДДС