Цени и начин на плащане


Цени на обектите:
 
Магазини          НОВИ ПО-НИСКИ ЦЕНИ  
650 Евро/кв.м. без ДДС
Фитнес              НОВА ПО-НИСКА ЦЕНА
500 Евро/кв.м. без ДДС
Апартаменти   НОВИ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
420 Евро/кв.м. с вкл.ДДС
Мазета              НОВИ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
250 Евро/кв.м. с вкл.ДДС
Паркомясто /сутерен/ НОВИ ПО-НИСКИ ЦЕНИ
300 Евро/кв.м. с вкл.ДДС
 Настоящите цени са в сила от 26.07.2010 г.

Начин на плащане на обектите на РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ:

При подписване на предварителен договор за покупка
30 % от стойността 
При завършване груб строеж на отделния обект /плоча над обекта/ 
30 % от стойността
При завършване груб строеж на сградата
30 % от стойността    м.12.2011 г.
При предаване на обекта с акт образец 15
10 % от стойността    м.09.2012 г.
   
Начин на плащане на обектите на РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ /при покупка с ползване на банков кредит/:

При подписване на предварителен договор за покупка
10 % от стойността   
При завършване груб строеж на сградата 
90 % от стойността    м.12.2011 г.

ОТСТЪПКИ:

1. При плащане на пълния размер на продажната цена при подписване на предварителен договор – ОТСТЪПКА 3  % от продажната цена
2. При покупка от един клиент на повече от един обект – ОТСТЪПКА по договаряне от продажната цена

КОМИСИОННИ И ТАКСИ:
1. Купувачът НЕ ЗАПЛАЩА КОМИСИОННА
2. Купувачът заплаща таксите по нотариалното изповядване на сделката

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ:
Нотариален акт за продажба на недвижим имот след удостоверение за въвеждане в експлоатация в срок до м.12.2012 г.