Управление на имота и отдаване под наем (незадължителна услуга)


Сградата ще бъде една от най-съвременните жилищни сгради във Враца. Апартаментите са проектирани според най-високите спецификации и стандарт на завършване с цел да съответстват на изискванията за моделен начин на живот. Нашият опит показва, че голяма част от купувачите закупуват нови апартаменти с цел инвестиция и отдаване под наем. Ето защо ние Ви предлагаме възможност чрез нашата компания „Борса имоти” ЕООД възможност за управление и отдаване под наем на закупения от Вас имот.

Сградата е планирана да функционира като жилищна сграда предлагаща на свойте обитатели и  множество полезни услуги търговски обекти, фитнес и модерна детска площадка за малките.

Възлагайки управлението на Вашия имот на „Борса имоти” ЕООД Вие ще имате сигурността, че фирмата ще намери най-добрия наемател на апартамента Ви и ще получавате редовно наемните вноски. Нашите проучвания показват, че търсенето на луксозни апартаменти под наем в града се увеличава поради нарастващия брой на международни и вътрешти компании откриващи придставителни търговски обекти и офиси в района.

Управлението на имота ще струва на неговия собственик до 10 % от всяка месечна вноска.