Етапи на строителство


Виза за проектиране
№ 34/12.01.2007 г. издадена от Община Враца
Одобрени технически проекти
на 30.01.2008 г. от Община Враца
Разрешение за строеж
№ 48/07.02.2008 г. издадено от Община Враца, влязло в сила на 22.02.2008 г.

Откриване на строителна площадка
м.03.2008 г.
Изграждане на обекта до груб строеж
м.12.2011 г.
Завършване на обекта с акт образец 15 
м.09.2012 г.
Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация
м.12.2012 г. 
 Извършени са следните видове СМР към 18.09.08 г.:
 • излят бетон обща фундаментна плоча;
 • завършена хоризонтална канализация сутерен;
 • кофраж, армировка и бетон стени сутерен и до кота +0.00;
 • кофраж и армировка колони кота + 0.00;
 • изолация стени с фундалин.
СМР, които се изпълняват към 25.09.08 г.:
 • кофраж, армировка и бетон стени сутерен и до кота + 0.00;
 • изолация стени с фундалин;
 • кофраж и армировка шайби до кота +0.00;
 • бетон колони и шайби до кота +0.00.
СМР, които се изпълняват към 15.10.08 г.:
 • кофраж, армировка и бетон стени сутерен до кота +0.00;
 • кофраж и армировка шайби до кота +0.00;
 • бетон колони и шайби до кота + 0.00;
 • кофраж и армировка колони, греди и плоча на кота +0.00 -
  над гаражи /паркоместа/
 • външна канализация и водопровод.
СМР, които се изпълняват към 30.10.08 г.:
 • бетон плоча над гаражи;
 • кофраж, армировка и бетон стени сутерен до кота + 0.00;
 • кофраж и армировка шайби до кота + 0.00;
 • бетон колони и шайби до кота + 0.00;
 • кофраж и армировка колони, греди и плоча на кота +0.00 - над гаражи /паркоместа/;
 • външна канализация и водопровод;
 • обратен насип около стени.
СМР, които се изпълняват към 09.12.08 г.:
 • бетон плоча над гаражи;
 • изолация на външни стени;
 • ел.инсталация в плоча над гаражи;
 • завършени кофраж, армировка и бетон стени сутерен до кота + 0.00;
 • бетон колони и шайби до кота + 0.00;
 • кофраж и армировка колони, греди и плоча на кота +0.00 - над гаражи /паркоместа/;
 • външна канализация и водопровод;
 • обратен насип около стени.
СМР, които се изпълняват към 20.02.09 г.:
 • завършени етажи - сутерен и паркоместа в груб строеж;
 • ел.инсталация - завършен І етап в плоча над гаражи;
 • завършена изолация на външни стени на сутерена;
 • завършена външна и вътрешна хоризонтална канализация, включително свързване към градската канализация;
 • завършен външен водопровод, включително свързване на сградата с вода;
 • заготовка и монтаж на армировка колони - магазини;
 • кофраж колони - магазини;
 • кофраж, армировка и бетон от кота + 0.00 до кота + 3.40.
СМР, които се изпълняват към 23.09.09 г.:
 • завършени етажи - сутерен и паркоместа в груб строеж;
 • ел.инсталация - завършен І етап в плоча над гаражи;
 • завършена изолация на външни стени на сутерена;
 • завършена външна и вътрешна хоризонтална канализация, включително свързване към градската канализация;
 • завършен външен водопровод, включително свързване на сградата с вода;
 • заготовка и монтаж на армировка колони - магазини;
 • кофраж колони - магазини;
 • кофраж, армировка и бетон от кота + 0.00 до кота + 3.40.
СМР, които се изпълняват към 20.01.10 г.:
 • завършени етажи - сутерен и паркоместа в груб строеж;
 • ел.инсталация - завършен І етап в плоча над гаражи;
 • завършена изолация на външни стени на сутерена;
 • завършена външна и вътрешна хоризонтална канализация, включително свързване към градската канализация;
 • завършен външен водопровод, включително свързване на сградата с вода;
 • заготовка и монтаж на армировка колони - магазини;
 • кофраж колони - магазини;
 • кофраж, армировка и бетон от кота + 0.00 до кота + 3.40;
 • кофраж, армировка и бетон - обща фундаментна плоча на мазета - кота + 3,44;
 • кофраж, армировка и бетон колони, шайби, стени и плоча мазета и магазини от кота + 0,00 до кота  + 3,40;
 • изпълнени подпорни стени по вертикална планировка - юг;
 • обратен насип на видими бетонови стени съгласно вертикална планировка;
 • изпълнена хидроизолация на бетонови стени до кота + 3,44;
 • изпълнена канализационна система за отводняване на външни води от вертикална планировка и мазета;
 • изпълнение на обратен насип и бетониране на рампа към гаражи сутерен;
 • ел.инсталация - полагане на гофрирани тръби в плоча на кота + 3,44 за изпълнение на ел.инсталация на магазини и мазета;
 • завършен груб строеж на магазини и мазета до кота + 3,44. 
СМР, които се изпълняват към 30.07.10 г.:
 • завършени етажи - сутерен и паркоместа в груб строеж;
 • ел.инсталация - завършен І етап в плоча над гаражи;
 • завършена изолация на външни стени на сутерена;
 • завършена външна и вътрешна хоризонтална канализация, включително свързване към градската канализация;
 • завършен външен водопровод, включително свързване на сградата с вода;
 • изпълнена канализационна система за отводняване на външни води от вертикална планировка и мазета;
 • изпълнение на обратен насип и бетониране на рампа към гаражи сутерен;
 • изпълнени подпорни стени по вертикална планировка - юг;
 • обратен насип на видими бетонови стени съгласно вертикална планировка;
 • изпълнена хидроизолация на бетонови стени до кота + 3,44;
 • ел.инсталация - завършен І-ви етап на ел.инсталация в плоча над партерен етаж;
 • завършени СМР на партерен етаж - груб строеж  на 6 бр.магазини и 42 мазета към апартаменти;
 • заготовка и монтаж на армировка колони и шайби - 1-ви етаж - кота + 6,28;
 • кофраж колони - 1-ви етаж - кота + 6,28;
 • бетон - колони и шайби - 1-ви етаж - кота + 6,28.
СМР, които се изпълняват към 30.10.10 г.:
Сутерен и външни захранвания
 • завършен етаж - сутерен и паркоместа в груб строеж;
 • ел.инсталация - завършен І етап в плоча над гаражи;
 • завършена изолация на външни стени на сутерен;
 • завършена външна и вътрешна хоризонтална канализация, включително свързване към градската канализация;
 • завършен външен водопровод, включително свързване на сградата с вода;
 • изпълнена канализационна система за отводняване на външни води от вертикална планировка и мазета;
 • изпълнение на обратен насип и бетониране на рампа към гаражи сутерен;
 • изпълнени подпорни стени по вертикална планировка - юг;
 • обратен насип на видими бетонови стени съгласно вертикална планировка;
 • изпълнена хидроизолация на бетонови стени.
Партер - кота + 3,40
 • ел.инсталация - завършен І-ви етап на ел.инсталация в плоча над партерен етаж;
 • завършени СМР на партерен етаж - груб строеж  на 6 бр.магазини и 42 мазета към апартаменти.
Първи етаж - кота + 6,24
 • ел.инсталация - завършен І-ви етап на ел.инсталация в плоча над І-ви етаж;
 • завършени СМР на І-ви етаж - груб строеж - апартаменти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и фитнес център.
Втори етаж - кота + 9,08
 • кофраж колони и шайби ІІ-ри етаж;
 • армировка колони, шайби, парапети;
 • кофраж плоча на ІІІ-ти етаж - кота + 9,08.