Изпълнител: “Корект” ООД


“КОРЕКТ” ООД е дружество създадено през 1998 г. с основен предмет на дейност строителство и продажба на нови сгради и обекти, строителни ремонти, реконструкции и модернизации на съществуващи жилищни, промишлени, обществени и други обекти.

    Възложители и партньори на фирмата са: Софийска община, „Сигматерм Инженеринг” ООД, „Автофаворит” ЕООД, „Чайка турист” ЕООД, „Лакпром” АД, „Ромпетрол България” АД, ЕТ „Зоров – 91”, „Балканфарма - Дупница” АД, Община Враца, „Дружба” АД – гр.Пловдив, „Финес” ООД, „Юнг” ООД, „Българска пощенска банка” АД, „Електроразпределение Плевен” АД, „Златен щит” ЕООД, „София Сентрал парк” ЕООД, „Имоти Мениджмънт” ЕООД, „Гил” ООД, „Сателит” ООД, „Солвекс Мира Фрукт” ООД, „Аглая” ЕООД, „Хаджийски и фамилия” ЕООД – с.Градешница, „Химремонтстрой Враца” ООД,

    По-големи обекти изпълнени от фирмата са: Жилищен блок 173, ж.к.”Надежда” – гр.София, Преустройство  и пристройка на магазин за строителни материали – Промишлена зона – гр.Враца, Автосервиз и магазин за авточасти – Хранително – вкусова зона – гр.Враца, Ресторантски и хотелски комплекс „Чайка” – гр.Враца, Площадков газопровод – с.Световрачене, Рекламни съоръжения – Ромпретрол България, Млекопреработвателно предприятие – Пършевица – с.Миланово, обл.София, Газификация Котелна централа и газорегулиращ измервателен пункт – Дупница, Реконструкция на ул.”Лукашов” – гр.Враца, СМР на цех № 1 и цех № 2 към „Дружба” АД – гр.Пловдив, Магазин за хранителни и промишлени стоки – гр.Враца, „Билла Маркет Враца”, СМР на обект „Ремонт на клон на Българска Пощенска банка” – гр.Враца, Трансформаторен пост в Компл.търговско-административна сграда и офис – „Булбанк” – гр.Враца, Административна – жилищна сграда – бул.”България” – гр.София, Жилищна сграда с подземни гаражи – ул.”Шейново” – гр.София, Адм.жилищна сграда – ул.”Иван Вазов” – гр.Враца, Жилищна сграда с магазини – бул.”Христо Ботев” - гр.Враца, Преустройство на бивш магазин за мебели в магазин за офис техника – гр.Враца, Газификация консервна фабрика – гр.Нови пазар, Магазин за потребителска електроника „Технополис” – гр.Враца, СМР и избработка и монтаж на метални конструкции на мандра – с.Градешница, Производство и монтаж в „Стомана Индъстри” АД – гр.Перник         
Фирмата разполага със собствена механизация и транспортни средства.