Посредник: “Борса имоти” ЕООД


“МАКСИМА ИНВЕСТ” ООД е дружество учредено през декември 2005 г. с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.


Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал за предоставяне на консултантски услуги в областта на сключване на сделки и управление на недвижими имоти, извършване на строителство, счетоводната отчетност и данъчното законодателство.


Съдружници в дружеството са дългогодишни служители на “Борса имоти” ЕООД, гр.Враца. Управителят на “Борса имоти” ЕООД е основен съдружник в “Максима инвест” ООД. Останалите двама съдружници са мениджъри в “Борса имоти” ЕООД с богат професионален опит.

“МАКСИМА ИНВЕСТ” ООД е обслужващо дружество на единственото в северозападна България Акционерно дружество със специална инвестиционна цел “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр.Враца. 

След извършената продажба от страна на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ на "ВРАЦА АВТО" ЕООД през м.09.2009 г. посредник при извършване на сделките вече не е "МАКСИМА ИНВЕСТ" ООД, а "БОРСА ИМОТИ" ЕООД.

"БОРСА ИМОТИ" ЕООД е създадено през 2003 г. и е приемник на ЕТ "Михаил Петков" учредено през 1992 г. с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

"БОРСА ИМОТИ" ЕООД е най-голямата агенция за недвижими имоти в Северозападна България, която вече 16 години успешно взема участие на пазара на имоти на територията на гр.Враца, Видин, Монтана, Плевен и София - посредничество при сделки с недвижима собственост, управление на имоти, приватизационни сделки, строителство, изготвяне и реализация на проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрението, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти.

Фирмата е съучредител на Националното сдружение за недвижими имоти (НСНИ) в България. Участва активно и е член на значими световни организации, свързани с недвижимите имоти като International Real Estate Federation (FIABCI), Central European Real Estate Associations Network (CEREAN). Има награди за принос и сертификати за участие в големи форуми на двете организации.

Екипът на дружеството притежава богат професионален опит в реализирането на приватизационни сделки, организиране на строителна дейност и извършване на подобрения в недвижими имоти, изготвяне на проекти за изграждане на жилищни сгради, водене на преговори и подготовка на всички документи във връзка със сключване на прехвърлителни сделки с недвижими имоти, а също и при извършване на адекватен анализ на пазарните тенденции свързани с недвижими имоти.